Happening – Mark Bounds

Vår sista happening som vi släpper är Mark Bounds som har en stor erfarenhet inom musikbranschen. Han har bland annat arbetat som A&R för SONY (Storbritannien, Europa, Japan), BMG (Australien) The Voice (Storbritannien) och Jeepster Recordings.

Bounds arbetar väldigt brett, han arbetar med allt ifrån elektronisk musik till akustiska akter. Han har även en väldigt stor erfarenhet av musikutbildningar för den moderna musiken världen över och arbetar nu som konsult för BIMM i Brighton, men han sitter också på Advisory Board för Arts Council England, SXSW Edu och The Great Escape.

Kommer du hit till detta happening, som är på lördag kl. 10.30, får du lära dig om hur du ska gå tillväga för att ta dig in i den brittiska musikbranschen i London.
happeningsmark

Fortsatt läsning